Crypto Gems

Cẩn Thận Khi Mua Con Này Fibodex Thanh Khoảng Mở Khoá Token Chưa Renounce Dễ Bị SCAM


Join Daily AirdropFiboDex là token được phát hành trên mạng lưới blockchain của BNB Smart Chain (BEP20). FiboDex không thể đào được và có vốn hóa thị trường xếp hạng thứ 4901 trên thị trường tiền ảo.

FiboDex Symbol IconFiboDex
Ký hiệu: FIBO
1 FIBO = 0,0000001955 USD (Tăng giá 39.59% so với cùng thời điểm ngày hôm trước)
Tỷ giá mua FIBO/VNĐ: ≈ 0,005 VNĐ
Tỷ giá bán FIBO/VNĐ: ≈ 0,004 VNĐ
Vốn hóa thị trường:N/A
Khối lượng giao dịch 24h:57.258 USD
Số lượng FiboDex đang lưu thông:Không xác định
Tổng số FiboDex có thể khai thác:100.000.000.000.000 FIBO
Tăng trưởng trong 1h:0.45%
Tăng trưởng trong 24h:39.59%
Tăng trưởng trong 7 ngày:110.76%
Thời gian phát hành:110.76%
Thời gian phát hành:03/2022
Thứ hạng trên thị trường:4901 / 10093

source

Related Articles

Back to top button